SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/007 | 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi lista

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  23.§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listának tartalmaznia kell: a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót

Letöltés

  b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

Letöltés

  c) * köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

Letöltés

  d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

Letöltés

  e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Letöltés

  f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

Letöltés

  g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. ( Szervezeti és működési szabályzat )

Letöltés

  g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. ( Házirend )

Letöltés

  (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

Letöltés

  b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

Letöltés

  c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, NETFITT

Letöltés

  NETFITT 2017/2018

Letöltés

  NETFITT 2018/2019

Letöltés

  NETFITT 2019/2020

Letöltés

  NETFITT 2020/2021

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2019

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2018

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2017

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2016

Letöltés

  d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

Letöltés

  e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

Letöltés

  középiskolákban - évenként feltüntetve - a szakmai vizsgák átlageredményeit,

Letöltés

  f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

Letöltés

  g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

Letöltés

  h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

Letöltés

  i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

 • Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.
 • Tesco-Globál Áruházak Zrt.
 • ALDI
 • Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
 • Szárcsa Bt./ Hotel Szárcsa
 • SVÉT
 • OTP
 • Hermész Alapítvány
 • Aqvital Kft
SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

   8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.

  • Telefon: 06701986387

   E-mail: titkarsag@deaksuli-fehervar.hu

   OM azonosító: 203053/007

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/001603


  2023Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola