Hírek & Események


E-napló segítség 

E-kréta belépésTankönyvosztás tervezett időpontjai 


2019.08.22.  8:00-14:00  9. évfolyam

2019.08.26.  8:00-14:00  10. évfolyam

2019.08.27.  8:00-14:00  11-12. évfolyam

Klubteremben
2019.06.31.-től iskolánk 

8:00-tól 16:00-ig lesz nyitva!
A titkárság 2019.06.27. ( csütörtök ) és 2019.06.28. ( Péntek )  

8:00-14:00-ig lesz nyitva 

  Pünkösd hétfő

2019.06.10.


Osztályozó értekezlet 14:00

2019.06.13.


Utolsó tanítási nap

2019.06.14.


Szóbeli érettségi vizsgák kezdete

2019.06.17.


Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053


Feladat ellátási hely : 007


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


                
A szakmai irányultság nélküli szakközépiskolai osztályba felvételt nyert tanulók:


Felnőttoktatás választható szakmák
Egészségügyi pótalkalmassági beosztás


Felvételi lap 2019

Rendkívüli felvételi eljárásAz ideiglenes felvételi rangsor és a pályaalkalmassági eredmények 

a beiskolázás menüpont alatt találhatóak.

Felvételi információk

Pályaalkalmassági vizsgálat


 A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

            2019. február 27. szerda 1200-1800

            2019. február 28. csütörtök 1200-1800

            2019. március 1. péntek 1200-1800


 

A pályaalkalmassági vizsgálat beosztását 2019. február 23-tól megtalálják honlapunkon, illetve a jelentkező tanuló általános iskolája kap értesítést a beosztásról.
Szakmák Éjszakája egy nap, amikor kipróbálhatod, milyen Deákosnak lenni. Kóstolj bele a vendéglátásba, ismerkedj meg a kereskedelem rejtelmeivel!

Gyere és nézd meg iskolánkat, tanműhelyeinket!

Készíts mesés csomagolást, vagy lángoló flambírozott palacsintát, esetleg egy finom koktélt!

Várunk szeretettel 2019.április 12-én 18-órától a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolájában.


Fürge ujjú pénztárosok


Nemzetek palacsintája


Nemzetek palacsintája


Hamburger készítés


Így készül a koktél

Központi írásbeli felvételi

Megtekintés és észrevételezés

 

Tájékoztató

 

A központi írásbeli vizsga kijavított feladatlapjainak megtekintése:

 • Időpont: 2019. január 24. 8.00-1600
 • Helyszín: Könyvtár

 

Értékelő lapok átvétele:

 • Időpont: 2019. január 24. 8.00-1600
 • Helyszín: Könyvtár

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

 • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
 • A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.
 • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

 • Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2019. február 7-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak adminisztrációjára szolgáló program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

 Hétvezéresek Pályaorientációs napjaNyílt nap a DeákbanCentrumban a szakma 2018
A 2019/ 2020. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK


I. Szakgimnázium

4 + 1 évfolyamos képzés, vendéglátás és kereskedelem szakirány.

Az érettségi megszerzése után egyéves OKJ-s képzéssel kereskedő illetve vendéglátásszervező végzettséget szerezhetnek a tanulók.


6001 Kereskedő


Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.

 

6002 Vendéglátásszervező


Felvételi pontszámítás módja: a központi írásbeli felvételin szerzett pontok és az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.
A szerzett és hozott pontok beszámítási aránya 50-50 %

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • központi írásbeli felvételi,
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés,
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2018. 12. 07.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. 10:00

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.II. Szakközépiskola

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)


Vendéglátás szakmacsoport


6003 Cukrász

Felvételi pontszámítás módja: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


6005 Pincér


Felvételi pontszámítás módja: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
 • A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


6006 Szakács


Felvételi pontszámítás módja: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
 • A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


Kereskedelem szakmacsoport


6004 Eladó

Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


I. Szakgimnáziumi képzés

Szakképesítés megnevezése

Képzés időtartama

Felvételi követelmény

Jelentkezés határideje

Kereskedő

OKJ 54 341 01

4+1 év

8 általános

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Vendéglátásszervező

OKJ 54 811 01

4+1 év

8 általános

központi írásbeli felvételi

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.


II. Szakközépiskolai képzés

Szakképesítés megnevezése

Képzés időtartama

Felvételi követelmény

Jelentkezés határideje

Cukrász

OKJ 34 811 01

3 év

8 általános

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Eladó

OKJ 34 341 01

3 év

8 általános

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Pincér

OKJ 34 811 03

3 év

8 általános

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Szakács

OKJ 34 811 04

3 év

8 általános

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.


Boldog Születésnapot!!!!!

 

A Tini Tanboltunk 2018.szeptember 21-én ünnepelte 2. születésnapját. Családias hangulatban a Székesfehérvári Szakképzési Centrum képviselői, a gyakorlati oktatásvezető, a bolt dolgozói, az iskola szakoktatói és természetesen a diákok fújták el együtt az ünnepi tortán a gyertyát, amit 9. évfolyamos cukrász tanulóink készítettek.

Az ünneplők az első lepésektől napjainkig egy összeállítást néztek meg a tanboltunk mindennapjaiból.

„Én, boltom, Te boltod, Mi boltunk” továbbra is családias légkörben várja a régi és leendő vásárlókat.


A videó megtekinthető Itt
A Tini Tanbolt csatlakozott a Metro által szervezett Glamour napok akcióhoz


Részleteket megtaláljátok itt


A Tini Tanbolt hirdetése itt


Tankönyvosztás

Helye: 

Klub terem


Ideje: 

2018. augusztus 28. kedd: 8:00-13:00  9. évfolyam

2018. augusztus 29. szerda: 8:00-13:00  10.  11.  12. évfolyam


Tisztelt Kollégák!

Hamarosan vége a nyári szabadságnak. 

A tanév elejei tennivalók között szerepel az önértékelési terv összeállítása. 

Ehhez küldöm a szükséges kiadványokat áttanulmányozásra. 

Az önértékelési terv elkészítése a tantestület feladata, ezért kérem a következő héten egyeztessetek a BECS csoport tagjaival a tervbe való bekerülésről. 

A javaslatokat 2018.08.24-e munkaidő végéig kérem eljuttatni a BECS csoport számára.


PSZE Szakképzési kézikönyv 2018

Önértékelési kézikönyv szakképzés 2018

Köszönöm az együttműködést. 


Kedves Diákok


A 2017/2018-as tanév javítóvizsgája 2018. augusztus 22-én 9-órától lesz külön beosztás szerint.

A vizsgára a bizonyítványt, nyári gyakorlati igazolást is hozni kell.GINOP tábor


2018. augusztus 27-31-e között a GINOP 6.2.3-17-00016 keretén belül tanfolyam zajlik az intézményben.

A tanfolyammal kapcsolatban Szimándl Máriát és Tóthné Grünceisz Mária tanárnőket lehet keresni.Jelentkezz Most     Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

 

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,

valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a

katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások

 feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a 

Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói 

jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.


      Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

    Ösztöndíj pályázati adatlap

Alapító Okirat
Iskolánk bemutatkozás

A beiskolázásról szóló információk