Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján! 


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola Igazgatói pályázati felhívásBallagási videónk a képre kattintva érhető elRendkívüli felvételi eljárás

Felvételt nyert tanulóink


6001 Cukrász SZT

6002 Szakács SZT

6003 Vendégtéri SZT

6004 Kereskedő és webáruházi SZT

6005 Cukrász

6006 Pincér

6007 Szakács

6008 Kereskedelmi értékesítő
Ideiglenes felvételi rangsor


6001 Cukrász SZT

6002 Szakács SZT

6003 Vendégtéri SZT

6004 Kereskedő és webáruházi SZT

6005 Cukrász

6006 Pincér

6007 Szakács

6008 Kereskedelmi értékesítő


Eljárásrend az érettségi vizsga járványügyi intézkedéseiről

Felnőttek Oktatása

Felnőttképzés
Március 15.

Online pályaalkalmassági vizsgálat 2021.03.09.
Pályaalkalmassági vizsgálat 2021.02.23.


Pályaalkalmassági vizsgálat 2021.02.24. 


Pályaalkalmassági vizsgálat 2021.02.25.


Pályalkalmassági vizsgálat 2021.03.02.


Rendkívüli pót pályaalkalmassági vizsgálat 2021.03.09.
Pályaalkalmassági tájékoztató

 

 

A felvételi tájékoztatónak megfelelően a cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus, cukrász, pincér-vendégtéri szakember valamint szakács szakmákra a felvételi követelmény részét képezi a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvétel, a pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

Helyszín: Iskolaépületünk, 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.

 

A 2021. február 19. után beérkezett jelentkezések pótalkalmassági vizsgálatának tervezett időpontja: 2021. március 2. kedd 10:00-14:00-ig.

 

A szakképző intézménybe a pályaalkalmassági vizsgálat előtt, előre meghirdetett (honlap) beosztás szerint érkeznek a vizsgázók.

Kérjük a beosztás szerinti pontos érkezést!

A tanulók az itt letölthető Tanulói nyilatkozatot kitöltve, aláírva hozzák magukkal, és a beérkezéskor adják le.

 

Veszélyhelyzet idejére kialakított szabályozások:

·      A főbejárat előtt a csoportosulás tilos!

 

·      Maszk, vagy az orr és száj eltakarására alkalmas eszköz használata az intézmény teljes területén és az ott tartózkodás teljes időtartama alatt mindenki számára kötelező.

 

·      A tanulók a főbejáraton keresztül érkeznek, hőkamerás ellenőrzés, kézfertőtlenítés után azonnal a vizsgaterembe mennek és elfoglalják a kijelölt helyüket, betartva a min. 1,5 méteres távolságot.

 

·      A tanulók kísérői nem jöhetnek be a szakképző intézmény épületébe.

 

·      A mosdókban és előttük kötelező a 1,5 méteres távolság betartása. Az mosdókban egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat, a várakozás során tilos a csoportosulás!

 

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

Székesfehérvár, 2021. február 18.                    

 

Üdvözlettel:

                                                                                                          Zelei Eszter

                                                                                                              igazgató                  

Szakma Sztár 2020/2021 Tanév
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja


Írásbeli felvételi vizsga 

A vészhelyzetre való tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályai

Központi írásbeli vizsgák során alkalmazandó biztonsági intézkedések

A beiskolázási információk megtekinthetőek  ide kattintva

Szakképző intézményünk bemutatása/induló képzéseink a képre kattintva megtekinthetőek!


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola videó

Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola bemutatkozó videója

Kedves jelentkező Diákok!

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2021. február 23. kedd 10:00-18:00

2021. február 24. szerda 10:00-18:00

2021. február 25. csütörtök 10:00-18:00      

    

Pótpályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2021. március 2. kedd 10:00-14:00


A jelentkezési lapok beérkezését követően február 19. után elkészítjük a pályaalkalmassági vizsgálat beosztását, melyet egyrészt az általános iskolátoknak elküldünk illetve iskolánk honlapján 2021.02.22-től megtekinthettek.

Sajnálatos módon előbb nem tudunk pontosabb információt adni, mivel a jelentkezési lapok 2021.02.19-ig érkezhetnek be iskolánkba.

Köszönjük türelmeteket!Központi írásbeli felvételi

Megtekintés és észrevételezés

 

Tájékoztató

 

A központi írásbeli vizsga kijavított feladatlapjainak megtekintése:

·       Időpont: 2021. január 28. csütörtök 800-1600

·       Helyszín: KLUB

 

Értékelő lapok átvétele:

·       Időpont: 2020. január 28. csütörtök 800-1600

·       Helyszín: KLUB

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

·         A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

·         A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

·         Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

·         Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2020. február 6-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak adminisztrációjára szolgáló program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

 
PÓTLÓ

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

A pótló központi írásbeli vizsga

·       Időpont: 2021. január 28. csütörtök 1400-1600

·       Megjelenés: 1330-1340 között

·       Helyszín: 7-es Tanterem

 

KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tanulót, hogy a középiskolai írásbeli felvételi eljárásrendünk részletes leírása az iskolánk honlapján megtalálható: www.deaksulifehervar.hu

A felvételi zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el.

 

Kérjük a pontos érkezést!

 

Veszélyhelyzet idejére kialakított szabályozások:

·         A főbejárat előtt a csoportosulás tilos!

 

·         Maszk, vagy az orr és száj eltakarására alkalmas eszköz használata az intézmény teljes területén és az ott tartózkodás teljes időtartama alatt mindenki számára kötelező.

 

·         A vizsgázók a főbejáraton keresztül érkeznek, hőkamerás ellenőrzés, kézfertőtlenítés után azonnal a vizsgaterembe mennek és elfoglalják a kijelölt helyüket, betartva a min. 1,5 méteres távolságot.

 

·         A vizsgázók személyazonosságának, segédeszközök ellenőrzése a hétköznapi élet során alkalmazott módon történik.

 

·         A vizsgázók kísérői nem jöhetnek be a szakképző intézmény épületébe.

 

·         A vizsgarészek közötti szünetben a vizsgázók csak indokolt esetben, egészségügyi okokból hagyhatják el a vizsgatermet, a folyosós felügyelő koordinálásával.

 

·         A mosdókban és előttük kötelező a 1,5 méteres távolság betartása. Az mosdókban egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat, a várakozás során tilos a csoportosulás!

 

Igény esetén a vizsgadolgozat szkennelt formáját elküldjük a vizsgázónak, erről azonban a gondviselőnek nyilatkoznia kell (lsd. eljárásrend 3.számú melléklet) az írásbeli vizsga napján vagy a megtekintést megelőző 3. napig. Később jelentkező igényeket nem tudjuk teljesíteni.
Tanulói nyilatkozat


Ágazati alapvizsga eljárásrend

A magyar kultúra napja 

Videónk az alábbi linken érhető el:


Magyar kultúra napja

Magyar kultúra napja 11.A osztályos tanulók előadásában

Pálya chat a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban
Videóink 2020.11.12. 14:00-tól megtekinthetőek a linkre kattintva!


Élő videó 


 Pincér videó


 Cukrász videó


Diákok által készített videó


 Iskola bemutató

 

Vendéglátósok bemutatkozó videója

 

Kereskedők bemutatkozó videója


Medorapark Gulyás Csárda bemutató videó

Link

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről!

Rendkívüli felvételi eljárás

Beiratkozás


1. Beiratkozási tájékoztató

2. Beiratkozás folyamata

3. Segédanyag az elektronikus beiratkozáshoz

4. 

Egészségügyi nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat

Iskola egészségügyi ellátás és dokumentációBallagási videónk
Online tantermeink elérhetőek a képre kattintva!


Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Az alábbiakban a „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt tájékoztató anyagai láthatóak.

További információkat az ÁEEK honlapján, a projekt oldalára kattintva, illetve a projekt saját honlapján https://gyerekpszichiatria.hu/ találhatnak.

 Hangulatzavar

Szorongás

Szerfogyasztás

Evészavar

Viselkedészavar

Országos kompetenciamérés összefoglaló 2019

Országos kompetenciamérés telephelyi állapot 2019

 

Országos kompetenciamérés telephelyi összefoglaló 2019 Szakgimnázium

Országos kompetenciamérés telephelyi összefoglaló 2019 Szakközépiskola

Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Árpád Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Bugát Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Hunyadi Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC I.István Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Perczel Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Igazgatói pályázati felhívás


Igazgatói pályázatok


Deák Intézkedési terv

Online Oktatás

Pályaválasztási kérdésekkel kapcsolatos kérdésekkel a következő számokat hívhatják munkaidőben:

+36/70-198-6388 vagy +36/70-198-6389


Kérdéseiket feltehetik online felületen is a Linkre kattintvaElérhetőségek


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola


8000 Székesfehérvár, 

Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053


Feladat ellátási hely : 007


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


      


2021.01.21.
2021.01.22.
Komplex szakmai vizsgák
2021.02.03.
2021.02.04.