Hírek & Események


E-napló segítség 

E-kréta belépésA titkárság hétfőn zárva 

2019.09.09.


Tanévnyitó

2019.09.02.


Tűzvédelmi/katasztrófavédelmi gyakorlat

2019.09.04.


9.évfolyam szülői értekezletei

2019.09.11.


Bográcsozás

2019.09.12.


10-13. évfolyam szülői értekezletei

2019.09.18.


Aradi vértanúk emléknapja

Statisztikai adatszolgáltatás határideje

2019.10.04.


Európai szakképzési hét

2019.10.14-18.


Centrumban a szakma

2019.10.16.


Október 23-i megemlékezés

2019.10.22.


Nemzeti ünnep 

2019.10.23.
Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053


Feladat ellátási hely : 007


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


                
Szülői értekezlet

2019. szeptember 18. 17.00


TerembeosztásSzülői értekezlet

2019. szeptember 11. 17:00


Terembeosztás
Kedves Vásárlóink!


A Tini Tanbolt csatlakozott a Metro által szervezett Glamour napok akcióhoz.

További információért  kattints ide
2019-2020-as tanévnyitó terembeosztása
A szakmai irányultság nélküli szakközépiskolai osztályba felvételt nyert tanulók:

Felnőttoktatás választható szakmák


Egészségügyi pótalkalmassági beosztásFelvételi lap 2019

Rendkívüli felvételi eljárásAz ideiglenes felvételi rangsor és a pályaalkalmassági eredmények 

a beiskolázás menüpont alatt találhatóak.

Felvételi információk

Pályaalkalmassági vizsgálat


 A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

            2019. február 27. szerda 1200-1800

            2019. február 28. csütörtök 1200-1800

            2019. március 1. péntek 1200-1800


 

A pályaalkalmassági vizsgálat beosztását 2019. február 23-tól megtalálják honlapunkon, illetve a jelentkező tanuló általános iskolája kap értesítést a beosztásról.
Szakmák Éjszakája egy nap, amikor kipróbálhatod, milyen Deákosnak lenni. Kóstolj bele a vendéglátásba, ismerkedj meg a kereskedelem rejtelmeivel!

Gyere és nézd meg iskolánkat, tanműhelyeinket!

Készíts mesés csomagolást, vagy lángoló flambírozott palacsintát, esetleg egy finom koktélt!

Várunk szeretettel 2019.április 12-én 18-órától a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolájában.


Fürge ujjú pénztárosok


Nemzetek palacsintája


Nemzetek palacsintája


Hamburger készítés


Így készül a koktél

Központi írásbeli felvételi

Megtekintés és észrevételezés

 

Tájékoztató

 

A központi írásbeli vizsga kijavított feladatlapjainak megtekintése:

 • Időpont: 2019. január 24. 8.00-1600
 • Helyszín: Könyvtár

 

Értékelő lapok átvétele:

 • Időpont: 2019. január 24. 8.00-1600
 • Helyszín: Könyvtár

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

 • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
 • A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.
 • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

 • Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2019. február 7-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak adminisztrációjára szolgáló program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

 
Nyílt nap a DeákbanCentrumban a szakma 2018
A 2019/ 2020. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK


I. Szakgimnázium

4 + 1 évfolyamos képzés, vendéglátás és kereskedelem szakirány.

Az érettségi megszerzése után egyéves OKJ-s képzéssel kereskedő illetve vendéglátásszervező végzettséget szerezhetnek a tanulók.


6001 Kereskedő


Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.

 

6002 Vendéglátásszervező


Felvételi pontszámítás módja: a központi írásbeli felvételin szerzett pontok és az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.
A szerzett és hozott pontok beszámítási aránya 50-50 %

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • központi írásbeli felvételi,
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés,
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2018. 12. 07.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. 10:00

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.II. Szakközépiskola

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)


Vendéglátás szakmacsoport


6003 Cukrász

Felvételi pontszámítás módja: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


6005 Pincér


Felvételi pontszámítás módja: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
 • A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


6006 Szakács


Felvételi pontszámítás módja: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
 • A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:

2019. február 27. szerda 12:00-18:00

2019. február 28. csütörtök 12:00-18:00

2019. március 1. péntek 12:00-18:00

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


Kereskedelem szakmacsoport


6004 Eladó

Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, az 5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia tantárgyakból.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német.

Felvételi követelmény:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított.


I. Szakgimnáziumi képzés

Szakképesítés megnevezése

Képzés időtartama

Felvételi követelmény

Jelentkezés határideje

Kereskedő

OKJ 54 341 01

4+1 év

8 általános

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Vendéglátásszervező

OKJ 54 811 01

4+1 év

8 általános

központi írásbeli felvételi

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.


II. Szakközépiskolai képzés

Szakképesítés megnevezése

Képzés időtartama

Felvételi követelmény

Jelentkezés határideje

Cukrász

OKJ 34 811 01

3 év

8 általános

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Eladó

OKJ 34 341 01

3 év

8 általános

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Pincér

OKJ 34 811 03

3 év

8 általános

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Szakács

OKJ 34 811 04

3 év

8 általános

pályaalkalmasság

egészségügyi alkalmasság

2019. 02. 18.

Boldog Születésnapot!!!!!

 

A Tini Tanboltunk 2018.szeptember 21-én ünnepelte 2. születésnapját. Családias hangulatban a Székesfehérvári Szakképzési Centrum képviselői, a gyakorlati oktatásvezető, a bolt dolgozói, az iskola szakoktatói és természetesen a diákok fújták el együtt az ünnepi tortán a gyertyát, amit 9. évfolyamos cukrász tanulóink készítettek.

Az ünneplők az első lepésektől napjainkig egy összeállítást néztek meg a tanboltunk mindennapjaiból.

„Én, boltom, Te boltod, Mi boltunk” továbbra is családias légkörben várja a régi és leendő vásárlókat.


A videó megtekinthető Itt
A Tini Tanbolt csatlakozott a Metro által szervezett Glamour napok akcióhoz


Részleteket megtaláljátok itt


A Tini Tanbolt hirdetése itt
Tisztelt Kollégák!

Hamarosan vége a nyári szabadságnak. 

A tanév elejei tennivalók között szerepel az önértékelési terv összeállítása. 

Ehhez küldöm a szükséges kiadványokat áttanulmányozásra. 

Az önértékelési terv elkészítése a tantestület feladata, ezért kérem a következő héten egyeztessetek a BECS csoport tagjaival a tervbe való bekerülésről. 

A javaslatokat 2018.08.24-e munkaidő végéig kérem eljuttatni a BECS csoport számára.


PSZE Szakképzési kézikönyv 2018

Önértékelési kézikönyv szakképzés 2018

Köszönöm az együttműködést. Jelentkezz Most     Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

 

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,

valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a

katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások

 feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a 

Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói 

jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.


      Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

    Ösztöndíj pályázati adatlap     Digitális témahét

 

Iskolánk az idei tanévben már második alkalommal csatlakozott a Digitális témahét országos rendezvénysorozatához, igaz, ebben az évben nem regisztráltunk az országos rendezvényre.

Az április 9-12. között tartó héten, tanórákon, illetve a tanórákon kívüli foglalkozásokon is számos területen fejleszthette felnőtt és diák a digitális kompetenciáit. Főbb témáin: A közösségi portálok használat- a digitális zaklatás kérdése. Képzési profilunkhoz kapcsolódva a 19. század étkezési szokásaiba nyerhettünk bepillantást a prezi alkalmazásával. A diákok digitális kérdőív segítségével válaszolhattak az előadásokhoz kapcsolódó kérdésekre.

Népszerűek voltak az étkezési szokásainkhoz kapcsolódó a kalóriaszámító app-ok vagy az útvonaltervezések. Ki lehetett próbálni a Fejér megyei félmaraton útvonalának megtervezését is. A Gaja-völgybe tervezett túra útvonalát is nyomon követhettük „digitálisan”. Természetesen a túra április 14-én, nemcsak virtuálisan, meg is valósult.

Mivel idén a digitális témahét körbeölelte a Költészet Napi rendezvényünket, szép számmal születtek olyan ppt-k, amelyek József Attila életéhez és költészetéhez kapcsolódtak. Április 11-én, rendhagyó módon, ezeket az összeállításokat nézhették meg a deákos diákok.

Az oktatás folyamatában egyre népszerűbb internetes „oktatócsomagok” közül az iskolai facebook - csoport tagjai tájékozódhattak az Okos Doboz alkalmazásáról. Az Okos Doboz alkalmazása hozzáférhető más portálokon is.


Az idei tanévben a következő kollégák járultak hozzá a digitális témahét sikeres lebonyolításához:


Zelei Eszter – tagintézmény-vezető

Schmidt Flórián – címzetes igazgató

Tóthné Grünceisz Mária

Dr. Világosiné Szentiványi Klára

Vas Zoltán Vincéné

Farádi Péter – oktatástechnikus

Gemmel Barnabás – rendszergazda

Schmidtné Németh Edit


Megtartott foglalkozások: Digitális zaklatás: 4 óra, testnevelésórák, útvonaltervezések, kalóriaszámítások 3 óra; A 19. század étkezési szokásai: 10 óra

Ideiglenes felvételi rangsorAlapító Okirat
Iskolánk bemutatkozás

A beiskolázásról szóló információk