Hírek & Események


E-napló segítség 

E-kréta belépés


Felvételt nyert tanulóink listája a beiskolázás menüpont felvételt nyert tanulók listája fülön található! Diákközgyűlés

Deák megemlékezés

2019.04.25


Tavaszi nagytakarítás

2019.04.29-30.


Szerenád

Deák műveltségi vetélkedő

Sportversenyek

2019.04.30.


Végzős évfolyam utolsó tanítási nap

14:30 

végzős évfolyam osztályozó értekezlet

2019.05.02.


Ballagás

2019.05.04.


Tanítás nélküli munkanapok

Írásbeli érettségi

2019.05.06-07.


Komplex írásbeli vizsgák

2019.05.17.


Kompetenciamérés

2019.05.29.


Pedagógusnap

2019.05.30.


Netfit eredmények feltöltésének határideje

2019.05.31.


Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053


Feladat ellátási hely : 007


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


                
                                                        Érettségi vizsga időpontjai és tárgyai

az érettségi vizsgák idõpontjai 


az érettségi vizsgák nyilvános anyagai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján: itt

     A szakközépiskolai általános képzés végét az érettségi vizsga zárja, melyet az érettségi vizsgaszabályzat elõírásainak megfelelően szervezünk. Az elõírásoknak megfelelõen a diákoknak lehetõségük van középszintû, és emelt szintû érettségi vizsgát is tenni.


Kötelezõ és választható érettségi tantárgyak

Tanulóink számára kötelező érettségi tantárgyak:
• magyar nyelv és irodalom 
• matematika 
• történelem 
• idegen nyelv.

 

Választható tantárgy:
• biológia 
• kémia 
• földrajz
• informatika 
• testnevelés

Kötelezõen választható tantárgy:
• ágazati szakmai tárgy

Emelt szintû érettségit is a tanulói igényeknek megfelelően szervezünk magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és biológia tantárgyakból, a törvényi előírásoknak megfelelően.
Amennyiben emelt szintû tantárgyi “kínálatunk” nem elegendő tanulóink számára, úgy azt más iskolával közösen oldjuk meg.

Érettségi vizsga
Források:
100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
Magyar Közlöny 123. szám - 2016. augusztus 23.
www.oh.gov.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR#lbj376id22e3A 2013/2014-es tanévben beiskolázott vendéglátás- turisztika ágazat és kereskedelem ágazat érettségire felkészítő osztályai a következő módon zárják le a negyedik tanévüket:-Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítéséről kiadott igazolás megléte.


-Rendes érettségi vizsgát tehet az a tanuló, aki sikeres 12. évfolyamot zárt le.


-Az a tanuló, aki 1-3 tárgyból nem tudta a 12. évfolyam követelményeit teljesíteni, előrehozott vizsgát tehet a sikeres tárgy/akból. A sikertelen tárgyakból a 2017-es évben, augusztusban javítóvizsgát kell tennie. Sikeres javítóvizsga esetén az októberi javító érettségi vizsgára jelentkezhet, az arra kijelölt intézményekben, melyet az Oktatási Hivatal augusztusban mindig közzétesz.


-A 2016/2017-es tanévben a 4 választott kötelező vizsgatárgy mellett (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv) kötelező szakmai vizsgatárgyból is érettségizni a tanulóknak.


-Az érettségi vizsgatárgyak elméletileg mindkét szinten végezhetően lesznek.


Az ágazati szakmai érettségi vizsga nem biztosít OKJ számmal ellátott bizonyítványt, viszont az érettségi bizonyítványba bizonyos munkakörök betöltését mutató FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) számot rögzít a vizsgabizottság jegyzője. A megfelelő FEOR számok, az adott ágazathoz tartozó szakmai és vizsgakövetelményekben találhatóak.

12.a esetében: kereskedelem ágazat

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)


12.c esetében:

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések  szakmai és vizsgakövetelményeiről


A szakképesítést biztosító OKJ bizonyítványt a +1 év ráépülés biztosítja, a 13. évfolyamon.

Az előző évekkel ellentéteben a tanulóknak a sikeres érettségi vizsga után nem jelentkezniük kell a 13. évfolyam megfelelő ágazati képesítésére, hanem arról kell nyilatkozniuk, ha nem kívánnak a további képzésen részt venni. Ennek adminisztrációs teendőit az érintett osztályfőnökök és a titkárság koordinálja.Vizsgaidőpontok

2018/2019 tanév

 


2. Érettségi vizsga

 

Írásbeli érettségi vizsgák időpontja:

Magyar nyelv és irodalom                                            2019. május 6. 8.00

Matematika                                                                2019. május 7. 8.00

Történelem                                                                2019. május 8. 8.00

Angol nyelv                                                               2019. május 9. 8.00

Német nyelv                                                              2019. május 10. 8.00

Informatika                                                                2019. május 16. 8.00

Biológia                                                                     2019. május 14. 8.00

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak           2019. május 15. 8.00

Földrajz                                                                     2019. május 17. 14.00

 

Szóbeli érettségi vizsgák időpontja:                             2019. június 17-28.

 

3. Szakmai vizsgák várható időpontja

 

      Komplex szakmai írásbeli vizsga                              2019. május 17. 10.00

     Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák                       2019. május-június