Érettségi vizsga időpontjai és tárgyaiEljárásrend az érettségi vizsga járványügyi intézkedéseiről


 


A 2021. évi május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai

Innen letölthető


Érettségi vizsgák várható időpontjai – TERVEZET

12/A  - 2021. 06.21-22. Klub terem

12/C  – 2021.06.16-18. Klub terem

Kk 13/1  – 2021.06.16-18. 43-as terem

Kk 13/2 –  2021.06.24-25. Klub teremAz egyes vizsgatárgyak részletes követelményei itt olvashatóak:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak
    

Az általános képzés végét az érettségi vizsga zárja, melyet az érettségi vizsgaszabályzat elõírásainak megfelelően szervezünk. Az elõírásoknak megfelelõen a diákoknak lehetõségük van középszintû, és emelt szintû érettségi vizsgát is tenni.


Kötelezõ és választható érettségi tantárgyak

Tanulóink számára kötelező érettségi tantárgyak:
• magyar nyelv és irodalom 
• matematika 
• történelem 
• idegen nyelv.

 

Választható tantárgy:
 • földrajz
• informatika 
• testnevelés

Kötelezõen választható tantárgy:
• ágazati szakmai tárgy

Emelt szintû érettségire is jelentkezhetnek tanulóink a törvényi előírásoknak megfelelően.


Érettségi vizsga
Források:
100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517

www.oh.gov.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR#lbj376id22e3Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. november 30-án hatályát veszti, ám a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (2) bekezdése szerint:
"A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt
a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett eljárási cselekményekre
a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell."

Mindezek alapján azon középiskolai tanulóknak, akik a középiskolában nem az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel módosított 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti alaptanterv (a 2020-as Nat) szerint folytatják tanulmányaikat, azaz a 9. évfolyamot 2020. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a 2023. évi október-novemberi érettségi vizsgaidőszakkal bezárólag a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. október 31-én hatályos követelményei szerint kell érettségi vizsgáikra felkészülniük, és érettségi vizsgát tenniük.

A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. október 31-éig hatályos szövege az alábbi webcímen olvasható:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak

-Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítéséről kiadott igazolás megléte.


-Rendes érettségi vizsgát tehet az a tanuló, aki sikeres 12. évfolyamot zárt le.


-Az a tanuló, aki 1-3 tárgyból nem tudta a 12. évfolyam követelményeit teljesíteni, előrehozott vizsgát tehet a sikeres tárgy/akból. A sikertelen tárgyakból a 2021-es évben, augusztusban javítóvizsgát kell tennie. Sikeres javítóvizsga esetén az októberi javító érettségi vizsgára jelentkezhet, az arra kijelölt intézményekben, melyet az Oktatási Hivatal augusztusban mindig közzétesz.
 Tájékoztató az emelt szinten letehető vizsgatárgyakról 


Az ágazati szakmai érettségi vizsga nem biztosít OKJ számmal ellátott bizonyítványt, viszont az érettségi bizonyítványba bizonyos munkakörök betöltését mutató FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) számot rögzít a vizsgabizottság jegyzője. A megfelelő FEOR számok, az adott ágazathoz tartozó szakmai és vizsgakövetelményekben találhatóak.

 

 

A szakképesítést biztosító OKJ bizonyítványt a +1 év ráépülés biztosítja, a 13. évfolyamon.

Az előző évekkel ellentéteben a tanulóknak a sikeres érettségi vizsga után nem jelentkezniük kell a 13. évfolyam megfelelő ágazati képesítésére, hanem arról kell nyilatkozniuk, ha nem kívánnak a további képzésen részt venni. Ennek adminisztrációs teendőit az érintett osztályfőnökök és a titkárság koordinálja.
                   

 


 

     
Deák Intézkedési terv

Online Oktatás

Pályaválasztási kérdésekkel kapcsolatos kérdésekkel a következő számokat hívhatják munkaidőben:

+36/70-198-6388 vagy +36/70-198-6389


Kérdéseiket feltehetik online felületen is a Linkre kattintvaHermész Közhasznúsági jelentés 2020

Elérhetőségek


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola


8000 Székesfehérvár, 

Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053/007


Feladat ellátási hely : 007


Porta: (70) 198 6385


Titkárság: (70) 198 6387


Igazgatói iroda: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Email: 

fehervar@deak.axelero.net

titkarsag@deaksuli-fehervar.hu