Hírek & Események


E-napló segítség 

E-kréta belépés


A mai napon az igazgatói fogadóóra elmarad

2018.09.26.


Pihenőnap

2018.10.22.


Október 23-ai ünnepi megemlékezés

2018.10.19.


munkanap áthelyezés, avatás

2018.10.13.


Az aradi vértanúk emléknapja

A statisztikai adatszolgáltatás határideje

2018.10.05.


Szakmai javító vizsgák

2018.10.01-05.
Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


                Iskolánkról

Iskolánk története


Elérhetőségek


Hagyományaink


Kapcsolataink


Támogatók


Alapítvány


Pályaválasztás
Különös közzétételi lista


Tini Tanbolt


Báli menü receptjei
Iskolánkról szóló filmek:


Deák film


Erasmus


Rólunk szól a hír


Élet a DeákbanHatártalanul 2014Határtalanul 2016

Támogatóink:

Édesség Világ Kft.

Székesfehérvár

Fehér RóbertKriszkóné Papp Krisztina

Virág ajándék - BodajkLetölthető Dokumentumok  

     Tagintézmény vezetői pályázat

     Nyári-évközi gyakorlat igazolás formanyomtatványa

    Egyesületi igazolás formanyomtatványa testneveléshez

    Tanulószerzõdéssel kapcsolatos formanyomtatvány letöltésének helye

    Képzőhely regisztráció honlapjának elérése

    Képzőhely keresés honlapjának elérése

    Hermész Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány 2014. évi
    Közhasznúsági jelentése

    Együttmûködési megállapodás Közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 

 

 

   Gyakornoki szabályzat 2017

   Deák Intézményi elvárásrendszer

   DÖK-SZMSZ

   Tűzvédelmi szabályzat

   Deák munkaterv

 

Intézményünk közzétételi listája - frissítése folyamatban!

Jogalap: 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. §

(1)A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetõségről szóló tájékoztatót,

 

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok számát

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt díj) jogcímét és mértékét,      továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján
a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és mûködési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot
(módosítása folyamatban) tartalmazza.

h) Centrum SZMSZ 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és
szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.