COVID-19


Deák Intézkedési terv

Online Oktatás

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A COVID-19 vírus járványügyi helyzete miatt 2020. március 16-tól online oktatási munkarendet vezettünk be. 

A tanulók a tanév ezen részét online módon kell, hogy teljesítsék. A Szülő/Gondviselő felelőssége, hogy a tanköteles korú tanulók maradéktalanul elvégezzék a feladatokat. A tankötelezettség teljesítésének hiányáról hivatalos felszólításban értesítjük a Szülőt/Gondviselőt és amennyiben szükséges az illetékes hatóságot.

Amennyiben a tanuló nem készíti el a szaktanárok által kiadott feladatokat, osztályozó vizsgát kell tennie. 

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, gyermekük elvégezte-e a kiadott feladatokat!

 

Együttműködésüket köszönjük!

Az iskola vezetősége


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kedves Diákok!

 

A COVID-19 vírus járványügyi helyzete miatt a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2020. március 25-től bizonytalan ideig zárva tart.

Elérhetőségek sürgős ügyek esetén:


Hétfő

Bereczki László igazgatóhelyettes

Telefon: (70) 198-02-41

Kedd

Zelei Eszter igazgató

Telefon: (70) 198-02-43

Szerda

Dobákné Kertai Henrietta igazgató-helyettes

Telefon: (30)749-88-79

Csütörtök

Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásvezető

Telefon: (70) 198-02-42

Péntek

Bereczki László igazgatóhelyettes

Telefon: (70) 198-02-41


Technikai ügyek:

Viktorné Müller Ildikó gondnok (20)359-27-41

 

Megértésüket köszönjük!


Kedves Szülők, Gondviselők és Diákok!

Az alábbi elérhetőségen már megnyitottuk az online „tantermeinket” http://www.deaksuli-fehervar.hu/online-oktatas.html

 

Itt minden osztály megtalálja a tananyagokat a heti órarend alapján haladva. Kérjük a Szülőket, hogy a tanulók felületén és az e-kréta felületén tájékozódjanak a feladatokról. Az osztály tanulóinak létrehozott online tantermekbe csak a tanulókat hívtuk meg, ezzel próbáljuk lecsökkenteni a digitális hálózat terheit.

Az osztályfőnök tud segíteni az elérhetőségekben, a felület használatában.

Az osztályfőnökök a tegnapi napon feltöltötték az online oktatási tanrendünket. Kérjük, hogy figyelmeztessék gyermeküket, hogy az email fiókjukat a classroom felületét a tervezetnek megfelelően rendszeresen megtekintsék.

A tanév sikeres lezárásának feltétele a beadandók, dolgozatok teljesítése.

Kérjük a Szülőket, hogy mindenképpen jelezzék az osztályfőnöknek, amennyiben gyermekük bármilyen oknál fogva nem tudja tartani a leadási határidőket, esetleg informatikai problémákkal küzdenek.

A tantárgyi értékelést továbbra is a Kréta felületen vezetjük.

A beszámolók, számonkérések módja és helye tantárgyspecifikusan változhat, erről a fent megadott online felületen adunk tájékoztatást.

Online konzultációkra (pl. videóchat) is lesz lehetőség, ezt azonban a kollégák egyénileg ütemezik.

A tanulók bátran kérdezzenek, mindenben segíteni próbálunk.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az online felületek használatában, tanulásban támogassák gyermekeiket, biztosítsák számukra a tanuláshoz szükséges időt! Kísérjék figyelemmel a haladásukat az e-Kréta felületen, probléma esetén (elveszett Kréta-belépési kód) kérjük, keressék az osztályfőnököt!

Szakmai gyakorlat a gyakorlati helyek visszajelzései alapján zajlik a közeljövőben.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén, keresse az osztályfőnököt!

 

Jó munkát kíván:

az iskola vezetősége és tanári kara

Tisztelt Látogatók!

 

A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelően az iskolánkat csak indokolt esetben látogassák!

 

Az intézmény munkanapokon 8-16 óráig van nyitva.

 

Sürgős ügy esetén az ügyeletes vezető 8-12 óráig tart személyes ügyfélfogadást.

 

Az intézménybe, visszavonásig a tanulók nem léphetnek be!

 

Megértésüket köszönjük!

Az iskola vezetősége
Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 (III. 14.) Korm. határozatra hivatkozva 2020. 03. 16.-ától intézményeinkben bevezetésre kerül az online oktatás.

Az online oktatás bevezetésének előkészítésére elrendelem a tanítás nélküli munkanapot 2020. 03. 16. és 2020. 03. 17. napjára. A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók otthon tartózkodnak, csoportos gyakorlatra nem szükséges menniük!

A tanulók online oktatás rendszerét ezen a két napon kidolgozzuk. A pedagógusok elérhetőségeit, a kapcsolattartás formáját közzétesszük. Az intézmény honlapján az online oktatás fül alatt, osztályonként lebontva megtalálhatóak lesznek az osztályok csoportjai és a hozzájuk rendelt feladatok, számonkérések.

 

A duális partnerek esetében, amennyiben a gazdálkodó szervezet tudja fogadni a tanulót, és a tanuló képzése biztonságosan megoldható, a gyakorlatra járni szükséges. Amennyiben a duális partner nem tudja fogadni a tanulót, oktatása biztonságosan nem megvalósítható, a gyakorlatot digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

Amennyiben az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt a gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani. –

Szakmai vizsgára készülő utolsó évfolyamos tanulók esetében – ha az biztonságosan megvalósítható, és a vizsgára való felkészüléshez elengedhetetlenül szükséges, a gyakorlatok néhány fős csoportokban, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett megszervezhetők. Az intézmény profilját tekintve ezt elmélet alapú gyakorlati oktatás keretében tudjuk elvégezni.

 

 A 2020. március 16. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

 

Székesfehérvár, 2020. március 15.

 

                                               Kulcsár Szilvia Főigazgató nevében és megbízásából

Zelei Eszter igazgató


Tisztelt Szülők, Gondviselők, kedves Diákok, Kollégák!

 

2020. március 16-tól mindenki számára új – online oktatás lép életbe.

 

2020.03.16-án hétfőn a tantestület értekezletet tart, melyen minden kollégánk megkapja a megfelelő informatikai hátteret, hogy minőségileg is maximálisan tudják ellátni az új feladatot.

Ugyanakkor nyomatékosan kérek minden tanulót, hogy vegye komolyan az új távoktatásos munkarendet, kezelje úgy, mintha iskolába bejárna és a kiadott feladatokat, határidőket tartsa be, így gördülékenyen tudjuk a tanévet lezárni.

A végzősök, érettségizők és OKJ vizsgázók sem kell, hogy aggódjanak, hamarosan tájékoztatást kapnak a teendőkről, melyet az osztályfőnökökön keresztül fogunk eljuttatni!

Az esti munkarendben tanuló hallgatóinkra is a fentiek vonatkoznak.

A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy mindenki nyugodt maradjon, tartsa be  a kapott utasításokat, javaslatokat.

Számomra  és a tantestület számára a legfontosabb, hogy a tanulók érdekei ne sérüljenek és mindenki teljes hatékonysággal tudja befejezni az évet, megszerezni az érettségi és szakmai vizsgabizonyítványokat.

 

Mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak fontos feladata lesz, hogy a tanévet sikeresen zárjuk. Ehhez elengedhetetlen az együttműködés, összeszedettség, komoly hozzáállás, higgadtság.

Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk ezt a helyzetet is oldani, ezért kérek Mindenkit, hogy türelmesen, nyugodtan és felelősségteljesen kezelje a kialakult helyzetet.

 

Székesfehérvár, 2020. március 14.

                                                                                                              Zelei Eszter

                                                                                                              igazgató

Tisztelt Gondviselő!

 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum egészségügyi veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervében foglaltaknak megfelelőn, mellékleten küldjük a tanuló távollétét indokoló nyilatkozat dokumentumot.

 

A nyilatkozatot minden esetben pontosan ki kell tölteni, aláírással/aláírásokkal kell ellátni (nyilatkozattevő, szülő/gondviselő), ellenkező esetben a tanuló távolléte igazolatlan mulasztásnak minősül.

 

A Nyilatkozat mellékletét képezi a TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHÍVÁS KORONAVÍRUS JÁRVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL dokumentum.Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Akik a héten már otthon maradtak, azok nyilatkozatát vagy önkéntes vagy hatósági karantén alatt nem álló személy személyesen az iskola titkárságán adhatja le, 2020. március 17-én 16 óráig. Amennyiben a személyes eljuttatás gondot okoz szkennelve (jól látható fotó formájában), az iskola email címére (fehervar@deak.axelero.net) is elküldhető.

Amennyiben a dokumentumot nincs lehetőségük kinyomtatni, a nyilatkozatban szereplő adatokat email formájában kérjük számunkra elküldeni, és az aláírásról nyilatkozni.

 

Amennyiben a jövőben valaki karantén alá kerül a fentiekben foglaltak alapján kell eljárni.

Együttműködésüket előre is köszönöm: Zelei Eszter igazgató

 

Adatkezelési tájékoztató

Nyilatkozat COVID-19

Koronavírus megelőzése

Semmelweis oktatóvideó a kézmosásrólSzékesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Árpád Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Bugát Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Hunyadi Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC I.István Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Perczel Igazgatói pályázati felhívás

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Igazgatói pályázati felhívás


Igazgatói pályázatok


Deák Intézkedési terv

Online Oktatás

Pályaválasztási kérdésekkel kapcsolatos kérdésekkel a következő számokat hívhatják munkaidőben:

+36/70-198-6388 vagy +36/70-198-6389


Kérdéseiket feltehetik online felületen is a Linkre kattintvaElérhetőségek


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola


8000 Székesfehérvár, 

Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053


Feladat ellátási hely : 007


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


      


2021.01.21.
2021.01.22.
Komplex szakmai vizsgák
2021.02.03.
2021.02.04.