COVID-19


Deák Intézkedési terv

Online Oktatás

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A COVID-19 vírus járványügyi helyzete miatt 2020. március 16-tól online oktatási munkarendet vezettünk be. 

A tanulók a tanév ezen részét online módon kell, hogy teljesítsék. A Szülő/Gondviselő felelőssége, hogy a tanköteles korú tanulók maradéktalanul elvégezzék a feladatokat. A tankötelezettség teljesítésének hiányáról hivatalos felszólításban értesítjük a Szülőt/Gondviselőt és amennyiben szükséges az illetékes hatóságot.

Amennyiben a tanuló nem készíti el a szaktanárok által kiadott feladatokat, osztályozó vizsgát kell tennie. 

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, gyermekük elvégezte-e a kiadott feladatokat!

 

Együttműködésüket köszönjük!

Az iskola vezetősége


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kedves Diákok!

 

A COVID-19 vírus járványügyi helyzete miatt a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2020. március 25-től bizonytalan ideig zárva tart.

Elérhetőségek sürgős ügyek esetén:


Hétfő

Bereczki László igazgatóhelyettes

Telefon: (70) 198-02-41

Kedd


Telefon: (70) 198-02-43

Szerda

Dobákné Kertai Henrietta igazgató-helyettes

Telefon: (30)749-88-79

Csütörtök

Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásvezető

Telefon: (70) 198-02-42

Péntek

Bereczki László igazgatóhelyettes

Telefon: (70) 198-02-41


Technikai ügyek:

Viktorné Müller Ildikó gondnok (20)359-27-41

 

Megértésüket köszönjük!


Kedves Szülők, Gondviselők és Diákok!

Az alábbi elérhetőségen már megnyitottuk az online „tantermeinket” http://www.deaksuli-fehervar.hu/online-oktatas.html

 

Itt minden osztály megtalálja a tananyagokat a heti órarend alapján haladva. Kérjük a Szülőket, hogy a tanulók felületén és az e-kréta felületén tájékozódjanak a feladatokról. Az osztály tanulóinak létrehozott online tantermekbe csak a tanulókat hívtuk meg, ezzel próbáljuk lecsökkenteni a digitális hálózat terheit.

Az osztályfőnök tud segíteni az elérhetőségekben, a felület használatában.

Az osztályfőnökök a tegnapi napon feltöltötték az online oktatási tanrendünket. Kérjük, hogy figyelmeztessék gyermeküket, hogy az email fiókjukat a classroom felületét a tervezetnek megfelelően rendszeresen megtekintsék.

A tanév sikeres lezárásának feltétele a beadandók, dolgozatok teljesítése.

Kérjük a Szülőket, hogy mindenképpen jelezzék az osztályfőnöknek, amennyiben gyermekük bármilyen oknál fogva nem tudja tartani a leadási határidőket, esetleg informatikai problémákkal küzdenek.

A tantárgyi értékelést továbbra is a Kréta felületen vezetjük.

A beszámolók, számonkérések módja és helye tantárgyspecifikusan változhat, erről a fent megadott online felületen adunk tájékoztatást.

Online konzultációkra (pl. videóchat) is lesz lehetőség, ezt azonban a kollégák egyénileg ütemezik.

A tanulók bátran kérdezzenek, mindenben segíteni próbálunk.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az online felületek használatában, tanulásban támogassák gyermekeiket, biztosítsák számukra a tanuláshoz szükséges időt! Kísérjék figyelemmel a haladásukat az e-Kréta felületen, probléma esetén (elveszett Kréta-belépési kód) kérjük, keressék az osztályfőnököt!

Szakmai gyakorlat a gyakorlati helyek visszajelzései alapján zajlik a közeljövőben.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén, keresse az osztályfőnököt!

 

Jó munkát kíván:

az iskola vezetősége és tanári kara

Tisztelt Látogatók!

 

A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelően az iskolánkat csak indokolt esetben látogassák!

 

Az intézmény munkanapokon 8-16 óráig van nyitva.

 

Sürgős ügy esetén az ügyeletes vezető 8-12 óráig tart személyes ügyfélfogadást.

 

Az intézménybe, visszavonásig a tanulók nem léphetnek be!

 

Megértésüket köszönjük!

Az iskola vezetősége
Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 (III. 14.) Korm. határozatra hivatkozva 2020. 03. 16.-ától intézményeinkben bevezetésre kerül az online oktatás.

Az online oktatás bevezetésének előkészítésére elrendelem a tanítás nélküli munkanapot 2020. 03. 16. és 2020. 03. 17. napjára. A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók otthon tartózkodnak, csoportos gyakorlatra nem szükséges menniük!

A tanulók online oktatás rendszerét ezen a két napon kidolgozzuk. A pedagógusok elérhetőségeit, a kapcsolattartás formáját közzétesszük. Az intézmény honlapján az online oktatás fül alatt, osztályonként lebontva megtalálhatóak lesznek az osztályok csoportjai és a hozzájuk rendelt feladatok, számonkérések.

 

A duális partnerek esetében, amennyiben a gazdálkodó szervezet tudja fogadni a tanulót, és a tanuló képzése biztonságosan megoldható, a gyakorlatra járni szükséges. Amennyiben a duális partner nem tudja fogadni a tanulót, oktatása biztonságosan nem megvalósítható, a gyakorlatot digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

Amennyiben az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt a gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani. –

Szakmai vizsgára készülő utolsó évfolyamos tanulók esetében – ha az biztonságosan megvalósítható, és a vizsgára való felkészüléshez elengedhetetlenül szükséges, a gyakorlatok néhány fős csoportokban, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett megszervezhetők. Az intézmény profilját tekintve ezt elmélet alapú gyakorlati oktatás keretében tudjuk elvégezni.

 

 A 2020. március 16. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

 

Székesfehérvár, 2020. március 15.

 

                                               Kulcsár Szilvia Főigazgató nevében és megbízásábólTisztelt Szülők, Gondviselők, kedves Diákok, Kollégák!

 

2020. március 16-tól mindenki számára új – online oktatás lép életbe.

 

2020.03.16-án hétfőn a tantestület értekezletet tart, melyen minden kollégánk megkapja a megfelelő informatikai hátteret, hogy minőségileg is maximálisan tudják ellátni az új feladatot.

Ugyanakkor nyomatékosan kérek minden tanulót, hogy vegye komolyan az új távoktatásos munkarendet, kezelje úgy, mintha iskolába bejárna és a kiadott feladatokat, határidőket tartsa be, így gördülékenyen tudjuk a tanévet lezárni.

A végzősök, érettségizők és OKJ vizsgázók sem kell, hogy aggódjanak, hamarosan tájékoztatást kapnak a teendőkről, melyet az osztályfőnökökön keresztül fogunk eljuttatni!

Az esti munkarendben tanuló hallgatóinkra is a fentiek vonatkoznak.

A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy mindenki nyugodt maradjon, tartsa be  a kapott utasításokat, javaslatokat.

Számomra  és a tantestület számára a legfontosabb, hogy a tanulók érdekei ne sérüljenek és mindenki teljes hatékonysággal tudja befejezni az évet, megszerezni az érettségi és szakmai vizsgabizonyítványokat.

 

Mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak fontos feladata lesz, hogy a tanévet sikeresen zárjuk. Ehhez elengedhetetlen az együttműködés, összeszedettség, komoly hozzáállás, higgadtság.

Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk ezt a helyzetet is oldani, ezért kérek Mindenkit, hogy türelmesen, nyugodtan és felelősségteljesen kezelje a kialakult helyzetet.

 

Székesfehérvár, 2020. március 14.

                                                                                                           

Tisztelt Gondviselő!

 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum egészségügyi veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervében foglaltaknak megfelelőn, mellékleten küldjük a tanuló távollétét indokoló nyilatkozat dokumentumot.

 

A nyilatkozatot minden esetben pontosan ki kell tölteni, aláírással/aláírásokkal kell ellátni (nyilatkozattevő, szülő/gondviselő), ellenkező esetben a tanuló távolléte igazolatlan mulasztásnak minősül.

 

A Nyilatkozat mellékletét képezi a TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHÍVÁS KORONAVÍRUS JÁRVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL dokumentum.Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Akik a héten már otthon maradtak, azok nyilatkozatát vagy önkéntes vagy hatósági karantén alatt nem álló személy személyesen az iskola titkárságán adhatja le, 2020. március 17-én 16 óráig. Amennyiben a személyes eljuttatás gondot okoz szkennelve (jól látható fotó formájában), az iskola email címére (fehervar@deak.axelero.net) is elküldhető.

Amennyiben a dokumentumot nincs lehetőségük kinyomtatni, a nyilatkozatban szereplő adatokat email formájában kérjük számunkra elküldeni, és az aláírásról nyilatkozni.

 

Amennyiben a jövőben valaki karantén alá kerül a fentiekben foglaltak alapján kell eljárni.

Együttműködésüket előre is köszönöm: 

 

Adatkezelési tájékoztató

Nyilatkozat COVID-19

Koronavírus megelőzése

Semmelweis oktatóvideó a kézmosásrólDeák Intézkedési terv

Online Oktatás

Pályaválasztási kérdésekkel kapcsolatos kérdésekkel a következő számokat hívhatják munkaidőben:

+36/70-198-6388 vagy +36/70-198-6389


Kérdéseiket feltehetik online felületen is a Linkre kattintvaHermész Közhasznúsági jelentés 2020

Elérhetőségek


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola


8000 Székesfehérvár, 

Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053/007


Feladat ellátási hely : 007


Porta: (70) 198 6385


Titkárság: (70) 198 6387


Igazgatói iroda: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Email: 

fehervar@deak.axelero.net

titkarsag@deaksuli-fehervar.hu