KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA:

2020.01.18  10:00

 

PÓTLÓ KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

2020.01.23  14:00

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A központi írásbeli vizsgák

A központi felvételi vizsga  két része:

·         Magyar nyelvi feladatlap (45 perc)    50 pont szerezhető

·         Matematika  feladatlap   (45 perc)     50 pontot szerezhető

A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet áll a felvételizők rendelkezésére.

A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

 A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

 

A vizsgán használható segédeszközök

·         Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

·         Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

Pótló központi írásbeli vizsga

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Megjegyzés: Jogorvoslati kérelem


Felvételi követelmény a központi írásbeli felvételi az alábbi képzéseinknél:

     

  • CUKRÁSZ SZAKTECHNIKUS - 6001
  • SZAKÁCS SZAKTECHNIKUS - 6002
  • VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS - 6003

Központi írásbeli felvételi

Megtekintés és észrevételezés

 

Tájékoztató

 

A központi írásbeli vizsga kijavított feladatlapjainak megtekintése:

·       Időpont: 2020. január 23. csütörtök 800-1600

·       Helyszín: Könyvtár

 

Értékelő lapok átvétele:

·       Időpont: 2020. január 23. csütörtök 800-1600

·       Helyszín: KönyvtárA központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

·         A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

·         A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

·         Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

·         Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2020. február 6-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak adminisztrációjára szolgáló program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.
 
TEREMBEOSZTÁS

2020. január 18.

 

 


30-as terem

72446387226

72517329283

72548421615

72558099173

72558121855

72558126136

72559115244

72563803927

72566551396

72567815962

72569343412

72570043043

72571853692

72571866411

72571872348

72571873686

72571875027

72586519476

72591296907

72598760153

 


31-es terem

72448334571

72557056903

72569995162

72579650159

72579734070

72582938949

72583988542

72584006284

72586802644

72599034196

72599049869

 


33-as terem

72439476596

72571898700

72578135983

72578954623

72580499545

72580508555

72580510348

72580519906

72582651677

72586797203

72586801861

72591083022

72598985761

72599021240

72599025858

72599028377

72599031004

72599044503

72599046900

72602499501

 


34-es terem

72526508096

72536924602

72549321623

72554956337

72555704085

72567811847

72572743265

72575629522

72577331149

72577343687

72580378906

72580520792

72583402030

72583437250

72584002445

72584020523

72597014621

72597602383

72599036477

 

35-ös terem

72443361807

72536923006

72566392567

72575490647

72580961661

72581023693

72582594418

72582595353

72582597269

72585880922

72586446549

72586446727

72586550636

72597014828

72597018219

72597020861

72597279298

72597285867

72599022337

 

36-os terem

72516809461

72536922680

72553227379

72554959016

72557418575

72557424062

72563632409

72569343922

72569992071

72570005051

72570007735

72575489154

72577178180

72583441861

72583442009

72586793231

72597115099

72597119098

72597276518


Elérhetőségek


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája


8000 Székesfehérvár, 

Károly János u. 32.


OM azonosító: 203053


Feladat ellátási hely : 007


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


      

Komplex szakmai vizsgák


2020.02.


Érettségi vizsgák 

jelentkezési határideje


2020.02.25.2020.03.