Hírek & Események

E-napló segítség 

E-kréta belépés


Netfit eredmények feltöltésének határideje

pedagógusnap

2018.06.01.


Nemzeti összetartozás emléknapja

2018.06.04.


Osztályozó értekezlet

2018.06.14.


Utolsó tanítási nap

2018.06.15.


Szóbeli érettségi vizsgák kezdete

2018.06.18.


Tanévzáró ünnepély

2018.06.20.


Beiratkozás

2018.06.21.Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


                Iskolánkról

Iskolánk története


Elérhetőségek


Hagyományaink


Kapcsolataink


Támogatók


Alapítvány


Pályaválasztás
Különös közzétételi lista


Tini Tanbolt


Báli menü receptjei
Iskolánkról szóló filmek:


Deák film


Erasmus


Rólunk szól a hír


Élet a DeákbanHatártalanul 2014Határtalanul 2016

Támogatóink:

Édesség Világ Kft.

Székesfehérvár

Fehér RóbertKriszkóné Papp Krisztina

Virág ajándék - Bodajk


Különös közzétételi lista


 

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista


a,  a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

b,  beiratkozásra meghatározott időt ( 2018. Június 21. ) , a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

 

c,  köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díja mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

d,  a fenntarto nevelés-oktatási intézmény munkájával öszefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

 

e,  a nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

 

f,  a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

g,  a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

 

Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 

a,  a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

 

b,  a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szaképzettségét

 

c,  az országos mérés-értékelés eredményeit

 

d,  a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

 

e,  középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit

 

f,  a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

 

g,  a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

 

h,  az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti kövételményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

 

i,  az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

 

Letölthető dokumentumok


Az Alapítvánnyal kapcsolatos "jelentés"